Oświetlenie zewnętrzne

  1. Strona główna
  2.  / Oświetlenie zewnętrzne

Spólka z ograniczoną odpowiedzialnością VELUM oferuje m.in. usługi w zakresie budowy przemysłowych i nieprzemysłowych obiektów energetycznych, w tym robót polegających na wykonaniu instalacji oświetlenia zewnętrznego terenów, budynków i budowli oraz prywatnych gospodarstw domowych.

Realizujemy zarówno projekty przygotowane przez naszych Klientów, jak i obiekty „pod klucz”, zapewniając kompleksową realizację projektu. Zapewniamy naszym Klientom niezwykle dogodne warunki współpracy, oferujac wykwalifikowaną kadrę pracowniczą o dużym doświadczeniu zawodowym, własną flotę specjalistycznych maszyn budowlanych i pojazdów do przewozu materiałów budowlanych i innych ładunków oraz elastyczne indywidualne podejście do każdego Klienta, w tym w kwestii terminów wykonania prac i rozliczeń finansowych.

Obiekty oświetlenia zewnętrznego to zespół zewnętrznych instalacji oświetleniowych, linii zasilających oraz urządzeń do scentralizowanego i zdecentralizowanego sterowania oświetleniem zewnętrznym.

Oświetlenie zewnętrzne ma za zadanie upraktycznienie i zwiększenie bezpieczeństwa poruszania się pojazdów i pieszych w terenach urbanistycznych oraz udekorowanie obiektów.

Obecnie istnieje szeroki wybór urządzeń stosowanych do sterowania systemami oświetlenia zewnętrznego. Ich konfiguracja, funkcjonalność i koszt dobierane są ze względu na stopień skomplikowania projektu oświetlenia. Należą do nich:

  • elektryczne szafy sterownicze do ręcznego sterowania systemem;
  • wyłączniki zmierzchowe - urządzenia, które załączają lub odłączają dopływ prądu do opraw oświetleniowych po osiągnięciu określonego poziomu natężenia oświetlenia;
  • czujniki ruchu stosowane z reguły w systemach SSWiN instalowanych na obwodzie obiektów o różnym przeznaczeniu. Mogą to być czujniki działające na podczerwień lub mikrofalowe, których reakcja na zmianę sygnałów prowadzi do włączenia alarmu i reflektorów;
  • minutniki - urządzenia umożliwiające regulację czasów włączenia i wyłączenia oświetlenia.

W zespołach oświetleniowych stosuje się podpory betonowe, drewniane, metalowe lub z tworzyw sztucznych wyposażone w lampy LED, świetlówki, lampy indukcyjne lub halogenowe. Zalecane jest zainstalowanie urządzeń regulacyjnych, które zmieniają poziom oświetlenia w zależności od potrzeb i pory dnia.